Home


Vì sao chọn MasOffer Fintech?

Tỷ lệ chuyển đổi click
sang khoản vay cao >
80%

Đa dạng hóa các mô
hình hợp tác: CPL, CPQL,
CPS, CPA

Hệ thống tracking
minh bạch, rõ ràng,
chi tiết, theo tháng,
ngày, giờ

+9648

số leads/ form mỗi ngày

+8794
Là số lượng đơn hàng thành công
trung bình chúng tôi cung cấp
cho đối tác mỗi ngày

MasOffer Fintech là nền tảng Affiliate hàng đầu Việt Nam về phát triển mảng Fintech, với hơn 45 đối tác và +10647 publishers cùng với công nghệ đo đếm hiện đại bậc nhất

chúng tôi đã đem lại cho đối tác hơn

22m đô sau
1.5 năm phát triển

10.647+
Nhà phân phối

4.9M+
Lượt truy cập

1.3M+
Lượt chuyển đổi

45+
Nhà cung cấp

Điều kiện tham gia của Advertiser

Có giấy phép đăng ký kinh
doanh hoạt động trong lĩnh
vực tài chính

Có nhu cầu và mong muốn
hợp tác với Affiliate Network

Có sản phẩm vay tiền mặt
là một lợi thế

Lợi ích dành cho Publisher

Đối tác

Các đối tác ngân hàng, công ty hỗ trợ tài chính liên kết với

MasOffer Fintech

carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img
carousel-img

Liên hệ

Hệ thống cung cấp khách hàng, giải
pháp và dịch vụ cho các đối tác Fintech

Hỗ trợ nhà cung cấp

0981 066 640

Hỗ trợ nhà phân phối

0981 095 675