Văn hóa công ty

   
Tà Năng, Phan Dũng, người RIO - Những thước phim và câu chuyện chưa bao giờ kể
Ngày 08.04.2021, đối với nhiều người có lẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng đối với người RIO thì đó là một ngày đặc biệt. Hãy cùng người RIO nhìn lại 1 tuần...