Youtube Ads

   
Publisher cần gì để tạo một chiến dịch quảng cáo Youtube Ads hiệu quả
Khi gần 2 tỷ người dùng đang đăng nhập mỗi tháng và hơn 30 triệu người mỗi ngày để xem video trên YouTube, đây rõ ràng là một thị trường tiềm năng vô cùng béo bở cho các nhà tiếp thị ...