Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

   
MasOffer Fintech cùng eDoctor gửi danh mục xét nghiệm và tiêm ngừa Covid đến Doanh nghiệp
Hiện tại, tính đến ngày 08.07, khoảng 236.000 người dân Việt Nam đã được tiêm ngừa Vaccine Covid, chiếm khoảng 0.2% dân số.