Quảng cáo Facebook Lead là loại quảng cáo dùng để chạy chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook và Instagram. Bạn có thể tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Trang Facebook hoặc từ Trình quản lý quảng cáo. Hãy sử dụng hướng dẫn này của MasOffer FINTECH để thiết lập quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Trang của bạn. Nếu bạn đang chạy chiến dịch tài chính thì càng không thể bỏ qua lợi ích của hình thức này.

1. Quảng cáo Facebook Lead là gì?

Quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook là loại quảng cáo bạn có thể mua thông qua nền tảng Facebook for Business. Thay vì gửi người dùng đến trang đích nơi họ điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn, quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook cho phép khách hàng tiềm năng truy cập vào ưu đãi của bạn mà không cần rời khỏi ứng dụng Facebook .

 

Tính năng này có nghĩa là bạn có thể nắm bắt thông tin khách hàng tiềm năng từ nền tảng Facebook và tránh ma sát của đường dẫn nhấp dài hơn cho người dùng.

 

Quảng cáo Facebook Lead cho phép khách hàng tiềm năng đăng ký ưu đãi của bạn hoặc yêu cầu các loại ưu đãi khác – chẳng hạn như hướng dẫn về giá, bản giới thiệu sản phẩm hoặc dùng thử miễn phí – trực tiếp trong nền tảng Facebook. Quảng cáo khách hàng tiềm năng của Facebook cũng được thiết kế dành cho người dùng; khi người dùng nhấp vào quảng cáo chính, Facebook sẽ tạo một biểu mẫu tự động điền thông tin mà người dùng đã gửi cho Facebook.

 

Tính năng tự động điền giúp quảng cáo chính đặc biệt hữu ích cho người dùng di động, những người gặp phải nhiều ma sát nhất từ ​​đường dẫn chuyển đổi truyền thống. Thuyết phục? Thời gian để có được thiết lập quảng cáo dẫn đầu tiên của bạn.

2. Hướng dẫn thiết lập quảng cáo Facebook Lead hiệu quả

Trước khi bạn bắt đầu tạo chiến dịch quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ ai đó trong đội ngũ pháp lý xem lại các câu bạn định hỏi trên mẫu cũng như xem qua chính sách quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng và điều khoản dịch vụ. Sau khi bạn đã sẵn sàng, hãy đảm bảo bạn cũng có:

  • Quyền truy cập vào Trang Facebook của doanh nghiệp bạn.
  • URL tới chính sách về quyền riêng tư của doanh nghiệp bạn.
  • Hình ảnh cho quảng cáo của bạn.

 

Cách thiết lập

1. Truy cập Trang của doanh nghiệp.

2.  Nhấp vào Công cụ đăng ở trên cùng.

3. Nhấp vào Thư viện biểu mẫu trong menu thả xuống bên trái.

4. Nhấp vào + Tạo ở trên cùng.

5. Tiếp theo, chọn tạo hoặc không tạo:

Mẫu mới và nhập tất cả thông tin mới. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhấp vào Tiếp ở dưới cùng bên phải của màn hình rồi tiếp tục thiết lập với Bước 6.

HOẶC

Sao chép mẫu có sẵn, điều đó sẽ cho phép bạn sử dụng mẫu bạn đã tạo và thêm câu hỏi này vào đó. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy tìm kiếm các mẫu của bạn để chọn mẫu bạn muốn sửa đổi và nhấp vào Tiếp ở dưới cùng bên phải của màn hình. Sau đó, bỏ qua đến Bước 9 để tiếp tục thiết lập.

 

6. Đặt tên cho mẫu phản hồi tức thì trong tiêu đề Tạo mẫu.

Để đặt tên cho mẫu, hãy nêu bật văn bản cho biết “Mẫu chưa có tên” cùng với ngày và nhập tên mẫu mà bạn chọn vào đúng chỗ. Khi đặt tên cho mẫu, bạn sẽ tìm thấy Thư viện biểu mẫu dễ dàng hơn vào lúc sau.

Lưu ý: Hãy lưu tiến trình trong khi bạn thiết lập mẫu tức thì bằng cách nhấp vào nút Lưu ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 

7. Trong tab Nội dung, hãy nhấp vào Kiểu mẫu

Để tùy chỉnh mẫu tùy theo mục tiêu của chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng cách: này

8. Nhấp vào phần Giới thiệu (Tùy chọn)

và chuyển nút về trạng thái bật để thêm màn hình giới thiệu vào quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua: tại đây

Lưu ý: Xem trước quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình tạo ở ngăn bên phải.

9. Tiếp theo, nhấp vào Câu hỏi. Thêm Tiêu đề tùy chỉnh (tùy chọn).

10. Nhấp hiển thị thêm để biết thêm thông tin

Trong Bạn muốn biết thông tin gì?, bạn sẽ nhìn thấy Email và Tên đầy đủ đã được chọn cho tùy chọn thông tin người dùng. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị thêm tùy chọn nếu muốn hỏi thêm thông tin.

11. Trong Câu hỏi tùy chỉnh (Tùy chọn) nhấp vào + Thêm câu hỏi tùy chỉnh.

Lưu ý: Bạn có thể thêm tới 15 câu hỏi tùy chỉnh.

12. Nhấp vào kết thúc

Nếu đang sửa đổi mẫu phản hồi tức thì có sẵn, bạn có thể nhấp vào Kết thúc ở góc trên cùng bên phải để hoàn tất việc thêm câu hỏi đặt cuộc hẹn. Nếu đang thực hiện quá trình tạo mẫu phản hồi tức thì mới, bạn có thể nhấp vào Lưu và tiếp tục các bước dưới đây để hoàn thành quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

13. Nhấp vào Chính sách quyền riêng tư.

Thêm văn bản liên kết và URL liên kết đến chính sách quyền riêng tư. Nếu muốn, bạn có thể chọn ô bên cạnh Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tùy chỉnh nếu muốn thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bổ sung vào mẫu phản hồi tức thì. Lưu ý rằng tuyên bố từ chối trách nhiệm không có giới hạn ký tự.

14. Nhấp vào Màn hình cảm ơn

Nhấp vào cảm ơn để tự tương tác của khách hàng tiềm năng sau khi họ gửi mẫu.

Lưu ý: Giới hạn văn bản là 60 ký tự trong phần Mô tả và 30 ký tự cho mỗi trường Tiêu đề và Văn bản nút.

15. Nhấp vào mũi tên ở cuối phần Xem trước mẫu và đảm bảo toàn bộ mẫu hiển thị theo cách bạn muốn.

16. Nhấp vào Hoàn tất để hoàn thành mẫu.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Lưu nếu bạn muốn hoàn thành sau.

Khi chiến dịch của bạn chạy, nếu người nào đó nhấp vào quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Facebook, họ sẽ được đưa đến một mẫu phản hồi tức thì trên Facebook. Tương tự, khi nhấp vào quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Instagram, họ sẽ được đưa đến một mẫu phản hồi tức thì trên Instagram. Trên mẫu này, họ có thể chỉnh sửa và xác nhận thông tin điền sẵn trước khi nhấp vào nút “gửi”, bổ sung thêm thông tin dựa trên các câu hỏi mà bạn đã đặt ra cho họ trên mẫu đó.

Sau khi một người gửi thông tin của họ, bạn có thể thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng trên Facebook hoặc quản lý dữ liệu đó bằng CRM.