Blog Archives

Publisher cần gì để tạo một chiến dịch quảng cáo Youtube Ads hiệu quả

Khi gần 2 tỷ người dùng đang đăng nhập mỗi tháng và hơn 30 triệu người mỗi ngày để xem video trên YouTube, đây rõ ràng là một thị trường tiềm năng vô cùng béo bở cho các nhà tiếp thị ...