Về chúng tôi


Chúng tôi là ai ?

MasOffer là một trong những công ty con của Eway (một công ty Marketing Technology được thành lập từ năm 2009) và là nền tảng Affiliate Marketing toàn diện tập trung hai lĩnh vực: Thương Mại Điện Tử và Tài Chính.

MasOffer Fintech là một trong hai mảng chính đang được tập trung phát triển nhất của công ty.

MasOffer Fintech hoạt động dưới dạng CPA cam kết tối ưu ROI hiệu quả với chi phí hợp lý cho các công ty – tổ chức tài chính, ngân hàng.

Chúng tôi, MasOffer Fintech, đã đang và sẽ là một mạng lưới uy tín, chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong lĩnh vực này cho cả nhà cung cấp (Advertiser) và nhà phân phối (Publisher).

Chúng tôi là ai ?

MasOffer là một trong những công ty con của Eway (một công ty Marketing Technology được thành lập từ năm 2009) và là nền tảng Affiliate Marketing toàn diện tập trung hai lĩnh vực: Thương Mại Điện Tử và Tài Chính.
MasOffer Fintech là một trong hai mảng chính đang được tập trung phát triển nhất của công ty.
MasOffer Fintech hoạt động dưới dạng CPA cam kết tối ưu ROI hiệu quả với chi phí hợp lý cho các công ty – tổ chức tài chính, ngân hàng.
Chúng tôi, MasOffer Fintech, đã đang và sẽ là một mạng lưới uy tín, chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong lĩnh vực này cho cả nhà cung cấp (Advertiser) và nhà phân phối (Publisher).

2015

Tháng 10
Ra mắt MasOffer
Tháng 11
Những đối tác đầu tiên

2016

Tháng 7
Đạt mốc 5000+ đơn hàng/ ngày.
Kỷ lục 1.5 triệu click/ ngày
Tháng 11
Phiên bản MasOffer 3.0
Tháng 10
Ứng dụng MasOffer Mobile App
Tháng 11
Đạt mốc 15000+ đơn hàng/ngày.
Kỷ lục 3 triệu click/ ngày
Tháng 12
Phát triển thị trường Đông Nam Á

2017

Tháng 3
Số 1 Đông Nam Á đối tác của Lazada

2018

Tháng 1
Bắt đầu mảng Fintech
Tháng 3
Các đối tác đầu tiên Avay,
Doctordong. 200-300 lead/ngày
Tháng 12
15 đối tác Fintech

2019

Tháng 12
30 đối tác,
10 000leads/ ngày

Liên hệ

Hệ thống cung cấp khách hàng, giải
pháp và dịch vụ cho các đối tác Fintech

Hỗ trợ nhà cung cấp

0981 066 640

Hỗ trợ nhà phân phối

0981 095 675